Litsentsid

Litsentsid

Creative Commonsi tingimusi illustreerivad järgnevad sümbolid:

Autorile viitamine

Te peate viitama teose autorile samal kujul, nagu seda on teinud autor või litsentsiandja (kajastades kasutatud teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetust, avaldamisallikat jms). Te ei tohi viidata teose autorile viisil, mis võib tekitada väärarusaama, et autor või litsentsiandja tõstavad teid või teie poolt teose kasutamist esile.

Jagamine samadel tingimustel

Kui te muudate või töötlete kõnesolevat  teost või loote selle teose alusel tuletatud teose, siis te võite levitada tuletatud teost üksnes sama, samalaadse või ühilduva litsentsi alusel.

Tuletatud teoste keeld

Te ei või teost muuta, ümber kujundada ega selle alusel luua tuletatud teoseid.

Mitteäriline eesmärk

Te ei või kasutada teost ärilistel eesmärkidel.

Nendest on moodustatud järgnevad litsentsid:

​​​​

Autorile viitamine

Teil on õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata ning teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi, sh tuletatud teoseid tingimusel, et viitate autorile.

Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel

Teil on õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata ning teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi, sh tuletatud teoseid tingimusel, et viitate autorile ja jagate samadel tingimustel.

Autorile viitamine – Tuletatud teoste keeld

 Teil on õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata tingumusel, et viitate autorile ja järgite tuletatud teoste keeldu.

Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk

Teil on õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata ning teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi, sh tuletatud teoseid tingimusel, et viitate autorile ja ei kasuta teost ärilistel eesmärkidel.

Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Jagamine samadel tingimustel

Teil on õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata ning töödelda – õigus teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi, sh tuletatud teoseid tingimusel, et viitate autorile, ei kasuta teost ärilistel eesmärkidel ja jagate samadel tingimustel.

Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Tuletatud teoste keeld

Teil on õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata tingimusel, et viitate autorile, ei kasuta teost ärilistel eesmärkidel ja järgite tuletatud teoste keeldu.